01
Wrz
09

Genetycznie Modyfikowane Organizmy (GMO) – obietnice i fakty

Fragment książki. Wnioski na temat GMO:
1. Inżynieria genetyczna stanowi jeden z najpoważniejszych problemów
etycznych w historii nauki
2. Ingeruje ona beztrosko w naturalny ład biologiczny, który kształtował się
przez miliony lat. Działania te nie były z nikim konsultowane ani poprzedzone
poważnymi badaniami, które wyjaśniłyby ich skutki dla środowiska
przyrodniczego oraz zdrowia ludzi, zwierząt i roślin.
3. Biotechnologia uprawiana przez wielkie koncerny opiera się na przestarzałych,
niewiarygodnych podstawach, niedających prawa do nieuzasadnionych
obietnic i uzyskiwania z tego tytułu nienależnych korzyści.
4. Rolnicy, którzy w te obietnice uwierzyli i wzięli kredyty na uprawy roślin
GM, jak bawełna czy kukurydza, ponieśli kompletną klęskę. W ten sposób
zrujnowano wiele farm i wielu rolników. Około 300 000 farmerów
w samej tylko Argentynie straciło pracę, zasilając szeregi bezrobotnych i
bezdomnych, a około 15 000 rolników w Indiach popełniło samobójstwo.
5. Przemysł biotechnologiczny w niedopuszczalny sposób blokuje badania
niezależnych instytucji czy osób nad ryzykiem dla zdrowia, środowiska,
biologicznej różnorodności, jakości gleby oraz bezpieczeństwa żywnościowego.
6. Działaniom koncernów towarzyszy agresywna propaganda sukcesu, pomimo
że wyniki eksperymentów z GM roślinami od ponad 10 lat jej
przeczą.
7. Oceniając uprawy odmian GM w porównaniu z niemodyfikowanymi,
w okresie kilkuletnim, trzeba stwierdzić, że nie były lepszej jakości
i trzeba było dla ich ochrony zastosować znacznie większą, a nie mniejszą,
jak obiecywano, ilość chemicznych środków ochrony roślin.
8. Ochrona przyrody czy biologicznej różnorodności nie jest możliwa przy
beztroskim genetycznym zanieczyszczaniu środowiska.
9. Współistnienie, a więc sąsiedztwo upraw konwencjonalnych, a tym bardziej
ekologicznych, z uprawami roślin genetycznie zmodyfikowanych,
nie jest możliwe.
10. Genetycznie modyfikowane rośliny z tolerancją na herbicyd Roundup
i rośliny z genem bakterii produkującej toksyczne białka nie tylko nie
ochroniły upraw przed szkodnikami i chwastami, ale doprowadziły do
pewnego rodzaju sterylizacji ekosystemów, stwarzając wiele dodatkowych
zagrożeń.
11. Szczególnie alarmującym faktem jest poważny spadek w populacjach
pszczół. Preparat Roundup okazał się totalną trucizną nie tylko dla roślin,
ale dla niemal wszystkiego, co żyje, w tym dla pszczół i innych
owadów pożytecznych. Toksyczne dla pszczół są również białka Bt
wprowadzane masowo do GM takich roślin, jak kukurydza, soja, bawełna
czy rzepak. Toksyczny pyłek przeniesiony do ula także działa toksycznie.
Mszyce także mogą przenosić toksyczne białka z soku roślin
GM do spadzi, która stanowi ważną bazę pokarmową pszczół i wielu
owadów pożytecznych.
12. W ciągu kilku lat wiele gatunków roślin i owadów zaczęto tolerować
wprowadzone wraz z roślinami GM toksyny, a uwolnione od swoich naturalnych
wrogów szybko stały się superchwastami i superszkodnikami.
Powodują teraz wielkie szkody gospodarcze, a ich zwalczanie jest niezwykle
trudne i bardzo kosztowne.
13. Masowe wylesienia pod uprawę soi degradujące gleby amazońskie przyczyniły
się do niekorzystnych zmian klimatu Ziemi, które już są odczuwane.
14. Liczne badania naukowe przeprowadzone przez niezależnych badaczy
wykazały, że rośliny GM stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia zwierząt.
Karmione GM pomidorami, ziemniakami lub soją osobniki miały
uszkodzone żołądki, poważne zmiany w komórkach wątroby, trzustki
i jąder.
15. Choroby alergiczne związane z GM żywnością należą dzisiaj do najbardziej
rozpowszechnionych i z wielką tendencją wzrostową. Są one szczególnym
zagrożeniem dla ludzi w okresie dziecięcym i w okresie dojrzewania.
16. Opatentowanie nasion roślin GM zagraża tradycyjnej produkcji rolniczej
istniejącej od ponad 12 tysięcy lat. Przykładowo patent „Terminator
Technology” jest złożoną manipulacją genetyczną, która powoduje, że
ziarno drugiego pokolenia staje się jałowe, niezdolne do kiełkowania. Rolnicy,
którzy corocznie muszą kupować opatentowane ziarno roślin GM,
uzależniają finansowo się od korporacji.
17. Rolnikom w Polsce i na świecie ogranicza się swobodny handel nasionami.
Monopole handlowe przywłaszczają sobie dziedzictwo wielu pokoleń
rolników i ogrodników.
18. Polska powinna jako teren wolny od GMO pełnić rolę powierzchni kontrolnej
dla tego już ponad 10 lat trwającego eksperymentu. Jako kraj
produkujący żywność o coraz lepszej renomie nie ma żadnych powodów,
żeby sięgać po żywność z roślin GM, ocenianą coraz bardziej negatywnie.
19. Społeczeństwa międzynarodowe i instytucje, które je reprezentują, powinny
sobie jak najszybciej odpowiedzieć na kilka ważnych pytań: czy są
jakieś granice prawa i bezprawia w działaniach koncernów biotechnologicznych,
czy jest jeszcze jakaś ochrona prawna przyrody, czy można
tworzyć tak sprzeczne akty prawne jak te o GMO i te o biologicznej różnorodności,
dlaczego prawo nie jest równie sprawiedliwe dla bogatych jak dla biednych?

Książka prawdopodobnie jest niedostępna w księgarniach.
Zaleźliśmy ją tutaj do czytania i pobrania online

źródło: eioba.pl
4 minuty o truciznach, które wszyscy zażywamy

David Icke o Kodeksie Żywnościowym:

Chyba nie ma większego objawu faszyzmu jak mówienie nam, co możemy i czego nie możemy jeść lub czego możemy używać dla dobra naszego zdrowia i dobrego samopoczucia. Jednakże już w skryciu powstają z dnia na dzień ustawy o zasięgu światowym, które precyzyjnie ustalają sposoby jak ma to być zrealizowane.

Istnieje obecnie orwellowska ‚nowomowa” – termin, który jest teraz nadużywany przez wielu polityków, a nazywa się on „prawo międzynarodowe.
Słyszymy oto takie zadawane pytania: „ Czy to jest według prawa międzynarodowego?
Czy to naruszy prawo międzynarodowe? To wszystko jest w porządku, jak długo jest to „zgodne z prawem międzynarodowym”.
Jednakże, warto pamiętać, że światowy orwellowski rząd jest tworzony poprzez „prawo międzynarodowe” – prawo, wobec którego, każdy na ziemi musi mu być posłuszny. To nie jest kwestia nawet tego czy to prawo jest „międzynarodowym” lub ma zastosowanie jedynie do swojego kraju.
Powstaje pytanie, czy jest ono uczciwe, sprawiedliwe, a nawet czy jest niezbędne. Słuchając niektórych ludzi pomyślisz, że zabicie setek tysięcy ludzi w Iraku jest złe, jeśli narusza się prawa międzynarodowe, ale mord ten jest w porządku jeśli jest on zgodny z tym prawem. Szaleństwo. Zabójstwo ludzi jest złem i nie może żadne prawo inaczej tego interpretować.

Teraz mamy prawo międzynarodowe nakładane na nasze zdrowie i suplementy diety, co oznacza, że ci u czubka piramidy kontrolują już wszystko.
W tym przypadku ci u czubka piramidy to min. światowy kartel farmaceutyczny lub inaczej „ Wielki Farmaceuta” , który celuje we wszystkich i wszystko, kogo i czego jeszcze nie kontroluje. „Wielki Farmaceuta” nie chce, aby ludzie odrzucili skalpel i leki farmakologiczne na korzyść innych terapii.
ON gdzie nie może czegoś zniszczyć np. sklepów ze zdrową żywnością z suplementami diety i witaminami, ON je po prostu wykupuje i zamienia na sieć podlegającą korporacji, która nie sprzedaje więcej już takiej jakości jak poprzedni właściciel.

Jednym z narzędzi „Wielkiego Farmaceuty” ataków na osobiste prawo do wolnego wyboru i wolności zdrowia jest coś, co nazywa się Codex Alimentarius co z łaciny tłumaczy się na Kod Żywności lub Księga Żywności. Praca Komisji Codex Alimentarius jest kontrolowana prze kartel farmaceutyczny, przez Światową Organizację Zdrowia (WHO), która sama jest kontrolowana przez ten kartel oraz przez ONZ – twór Illuminti.

Codex Alimentarius stwierdza, używając przeważnie orwellowski język, że dąży do międzynarodowej „harmonizacji” w zakresie ochrony zdrowia i suplementów diety.
Prawdziwym celem jest jednak uczynienie kryminalnym wykroczeniem użycie produktów czy informacji o nich, które nie są pod kontrola „Wielkiego Farmaceuty” i poważnie ograniczyć dawki do punktu, gdzie zażywanie ich stanie stratą czasu i pieniędzy.

Ustawy zaprojektowane przez kartel „Wielkiego Farmaceuty” zastąpią wkrótce te, które są w Twoim kraju i bedą wykonywane pod presja ze strony Iluminati WTO – Światowej Organizacji Handlu , która może nałożyć ogromne kary i sankcje wymiany handlowej na kraje, które nie dostosują się do wymogów.
Ustawy i umowy pod to wszystko zostały w zaciszu już przygotowane podczas kiedy świat oglądał „ M jak Miłość” , mecze piłkarskie lub basboll albo kiedy był zajęty plotkami ze świata gwiazd.
Podczas tak zwanej „ Rundy Urugwajskiej” układu GATT (Układ Ogólny w sprawie Taryf Celnych i Handlu), poprzednika WTO, kraje zgodziły się na „harmonizację” swoich ustaw z „międzynarodowymi standardami” włączając te, które są wymagane przez Komisje Codex Alimentarius.

Układ ten głosił :
Członkowie są w pełni odpowiedzialni przez tą Umowę za przestrzeganie wszystkich przepisów … Członkowie powinni opracować i wdrożyć mechanizmy i pozytywne działania w celu wspierania przestrzegania tego przepisu …. przez inne niż centralne organy rządowe

[WTO TBT Umowa Artykuł 3.5]
To oznacza, że np. w USA regulacje Codexu musza być wprowadzone przez państwo jak i przez rząd federalny.
Wszelkie rozmowy o „harmonizacji” jest ‚nowomową’ dla światowego prawa, którym podlegają wszystkie kraje i to się dzieje wszędzie.
Wprowadzenie Codexu Alimentarius będzie oznaczać że:
-suplementy diety nie mogą być sprzedane w celach profilaktyki czy terapeutycznych zastosowań


-moc (dawki) tych środków będzie ograniczona do bardzo małych dawek. Tylko „Wielki Farmaceuta” będzie miał prawo do produkcji i sprzedaży produktów o większej mocy i on będzie dyktował ceny


-bedą wymagane recepty na wszystko co będzie ponad na tak już niskie dawki


-powszechne pożywienie takie jak czosnek czy mięta będą zaklasyfikowane jako leki lub trzecia kategoria ( ani jako żywność czy leki) które tylko ‚Wielki Farmaceuta” będzie mógł regulować i sprzedawać. Każde pożywienie o efekcie terapeutycznym będzie traktowane jako lek.


-uregulowania Codexu dla suplementów będą wiążące z eliminacją wszelkich klauzuli łagodzących


-wszelkie nowe suplementy diety będą zakazane chyba że przejdą testy i będą zatwierdzone przez Codex


-prawie cała żywność musi być napromieniowana


-sprzedaż żywności GMO będzie sprzedawana wszędzie na świecie bez oznakowania

John Hammell, założyciel Międzynarodowych Obrońców Wolności Zdrowia,
powiedział o tych konsekwencjach:
jeśli Codex Alimentarius zostanie wprowadzony , wówczas zioła, witaminy, minerały, homeopatyczne leki, aminokwasy i inne naturalne środki stosowane przez większość Twojego życia, one zginą. Celem Codex Alimentarius jest przesunięcie wszelkich środków leczniczych do kategorii ‚na receptę’ tak, aby mogłyby być kontrolowane wyłącznie przez monopol medyczny i ich szefów – największe firmy farmaceutyczne.

Ustawy Codexu zdefiniują suplementy diety jako toksyny, a nie jako pokarm, jak jest w tej chwili obecnie. To znaczy, że będą musiały przejść przez badania toksykologiczne , którego celem jest wykazanie, że substancje nie maja dostrzegalnego efektu na ciało. Zażywanie takich suplementów, które pozostaną dostępne będzie znaczyło, że są w zasadzie bezużyteczne.
Wiele suplementów obecnie dostępnych będzie zakazanych i nielegalnych do konsumpcji.

Wszystkie krowy mleczne na świecie będą musiały zażywać bydlęcy hormon wzrostu firmy Monsanto a wszelkie zwierzęta przeznaczone na rzeż „kopytne, z płetwami czy piórami” będą musiały dostawać antybiotyki, nawet te z ekologicznej hodowli.

Siedem z dziewięciu rakotwórczych substancji znanych jako „Pops” ( Persistent Organic Pollutants ) – Trwałe Organiczne Zanieczyszczenia, które są zakazane w 176 krajach włącznie z USA bedą ponownie udostępnione do obrotu przez Codex Alimentarius ponieważ jest ponad narodowymi ustawodawstwami .

Jest określone przez oficjalne badania, ze miliony ludzi umrze z głodu lub chorób, które mogą być uleczenia, jako konsekwencje ustaw Codexu.

To nic nie znaczy mniej niż globalny faszyzm i właściwe, że tak jak Codex Alimentarius został zapoczątkowany przez tych, którzy kontrolowali IG Farben – kartel farmaceutyczny stojący w centrum hitlerowskiej maszyny wojennej .
Kartel ten zarządzał obozem koncentracyjnym w Oświęcimiu. Kartel był złożony z korporacji, takich jak BASF, Bayer i Hoechst, które, oczywiście dzisiaj nadal istnieją. I.G. Farben był największym pojedynczym sponsorem wyborów Hitlera i osiągnął ogromne zyski z II wojny światowej.

W rządowym dochodzenia USA stwierdzono w 1946 roku, że bez IG Farben nie byłoby możliwa wojna, w której zginęło ponad 50 milionów. IG Farben również używało więźniów obozu koncentracyjnego do badania niebezpiecznych farmaceutyków i szczepionek, które wielu zabiło.

W Norymberdzki Trybunał Zbrodni Wojennych skazał 24 członków kadry kierowniczej i zarządu IG Farben za zbrodnie przeciw ludzkości, w tym za masowe morderstwa i niewolnictwo.
Telford Taylor, USA prowadzący prokurator w Norymberdze powiedział na temat kierownictwa IG Farben:
Nie hitlerowscy szaleńcy, ale ci oskarżeni są odpowiedzialni za tę wojnę. I jeżeli nie zostaną ukarani za te przestępstwa, to szkody, które mogą wyrządzić dla przyszłych pokoleń będą dużo większe niż Hitler mógł kiedykolwiek wyrządzić jeśliby żył.

I to jest właśnie to, co oni uczynili. Ci, których Telford Taylor potępił i ostrzegał przed nimi, zostali dopuszczeni do objęcia stanowisk w Hoechst, Bayer i BASF- „Trzy Farben” dzięki Nelsonowi Rockefellerowi, Amerykańskiemu Podsekretarzowi Stanu i byłego partnera biznesowego IG Farben.

Jeden z nich, Fritz ter Meer, najwyższy w rankingu „naukowiec” w IG Farben powiedział o doświadczeniach na ludziach w obozach koncentracyjnych: ” wymuszona praca nie zadawała zadziwiająco jakieś szkody, bólu lub cierpienia u zatrzymanych, zwłaszcza że alternatywą dla tych pracowników miałaby być śmierć „. Był to ter Meer, który opracował hasło nad wejściem do Auschwitz: „Arbeit mach frei” (Praca czyni wolnym „).

Ten sam Fritz ter Meer został zwolniony po czterech latach siedmioletniego wyroku i został przywrócony do członkostwa w radzie nadzorczej w firmie Bayer w 1955 roku, a której stał się prezesem rok później.
Było ter Meer i inni z zarządu BASF, Bayer i Hoechst, którzy stali za utworzeniem Codex Alimentarius, a który został oficjalnie powołany w 1963 roku.
Zorganizowali oni kontrol żywności ponieważ oznaczało to kontrolę nad ludźmi.

W tych krajach, gdzie regulacje Kodeksu zostały już przyjęte, dział zdrowej żywności został przejęty przez „Wielkiego Farmaceutę” i zioła sprzedawane jako pokarm stały się nielegalnymi jak narkotyki, jeżeli korporacje nie są zaangażowane w ich sprzedaż. W Norwegii tylko jedna kontrolowana przez rząd apteka ma zezwolenie na import suplementów, teraz nazywanych „lekami”, a które mogą dalej sprzedawać do innych sklepów.

W wyniku Codexu , Shering-Plough – norweski gigant farmaceutyczny, kontroluje zioło Echinacea, który jest sprzedawany jako produkt rynku pozagiełdowego (OTC) leków za bardzo zawyżone ceny.

Ustawy Codex Alimentarius stosuje się już także w Niemczech i dział zdrowej żywności zostaje przejmowany przez spółki farmaceutyczne. Witamina C powyżej 200 mg, witamina E powyżej 45 IU witaminy B1 ponad 2,4 mg, wszystkie są nielegalne i tak samo jest z innymi. Jest przestępstwem sprzedaż ziół jako żywności w niektórych częściach Europy i jest traktowane na równi ze sprzedażą nielegalnych narkotyków.

Kanadyjski polityk, Paul Hellyer, mówi w swojej książce „The Evil Empire:

” Codex Alimentarius jest wspomagany przez banki i międzynarodowe korporacje w tym przez niektóre w Kanadzie, a w rzeczywistości jest to Bill of Rights (Karta Praw) tych banków i kontrolowanych przez nie korporacji. Będzie pozbawiać nas naszych suwerennych praw do wyboru kto może lub nie może inwestować w naszych krajach na rzecz nie wybranych przez społeczeństwo światowych organizacji zarządzanych przez Wielki Biznes. Traktat uniemożliwiłoby ustawodawcy kanadyjskiemu, federalnemu czy stanowemu zmienić lub poprawić normy ochrony środowiska przed grożbą pozwania przez korporacje działające w Kanadzie, czy poza nią.
To pozwala stworzyć świat bez granic rządzonym przez wirtualną dyktaturę z najbardziej potężnymi bankami centralnymi i międzynarodowymi firmami”.

Ten świat będzie absolutną rzeczywistością , jeśli my wszyscy założymy nasze ręce i nic nie zrobimy.

Ustawy Codex Alimentarius mają zostać oficjalnie wdrożone na świecie po 31 grudnia 2009 roku.

Reklamy

0 Responses to “Genetycznie Modyfikowane Organizmy (GMO) – obietnice i fakty”  1. Dodaj komentarz

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s